Hi! Je kijkt naar de nieuwe website voor onze buurtvereniging. Hier en daar wordt nog gewerkt. Heb je tips of feedback?

Agenda

Algemene ledenvergadering

Mar 23
Algemene ledenvergadering
De Spijker
20:30

Woensdag 23 maart is de jaarlijkse ledenvergadering. Let op: de vergadering is dit jaar bij De Spijker, Grotestraat 28 Beers. We starten om 20.30 uur.

Agenda

  1. Opening
  2. Notulen algemene ledenvergadering 21-09-2021
  3. Jaarverslag secretariaat
  4. Jaarverslag financieel
  5. Verslag kascommissie
  6. Benoeming kascommissie
  7. Bestuursverkiezing
  8. Mededelingen vanuit bestuur en commissies
  9. Rondvraag
  10. Sluiting