Warning: Array to string conversion in /data/www/neiehuukske.nl/www/backstage/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1573 Warning: Array to string conversion in /data/www/neiehuukske.nl/www/backstage/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1573 Warning: Array to string conversion in /data/www/neiehuukske.nl/www/backstage/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1573

Info buurtvereniging ’t neie huukske

Buurtvereniging ’t neie huukske is een actieve buurtvereniging uit het plaatsje Beers in Noord-Brabant, Nederland. Beers hoort bij de gemeente Cuijk, dat in het uiterste noordoosten van de provincie Noord-Brabant ligt bij de bocht naar het westen van de Maas.

’t neie huukske is opgericht op 4 februari 1985. Toen bestond ’t neie huukske nog maar uit 2 straten. Langzaam werd de wijk verder uitgebouwd. Op het kaartje is te zien dat onze buurtvereniging uit de volgende straten bestaat: De Wieken, Maalstoel, Windpeluw, De Vang, Korte Spruit, Het Spoor, de Zandweg, Het Vonder, op de Hof en Ganzebroek.

Onze buurtvereniging bestaat uit ruim 140 gezinnen. Als buurtvereniging stellen wij ons ten doel de leefbaarheid in onze buurt, in zal zijn culturele en sociale aspecten, te bevorderen door het organiseren van festiviteiten en evenementen in de ruimste zin van het woord.

Onze buurtvereniging heeft ook een eigen speeltuin/speelveld. Dit veld ligt in de hoek tussen de Korte Spruit, Het Spoor en Het Vonder. Op dit veldje zijn aanwezig: speeltuin, voetbalveld, volleybalveld en een tafeltennistafel.

Bestuur

Naam                                                   Functie

Rudi Minkhorst                               Voorzitter

Nicolai Keijzers                               Penningmeester

Simone Cornelissen                        Secretaris

Genevieve Vroomans                      Bestuurslid

Vacature                                           Bestuurslid


Correspondentieadres:

Buurtvereniging ’t neie Huukske

Korte Spruit 16

5437 BV BEERS

Email: info@neiehuukske.nl

Comissies


Ooievaar

Wanneer er een geboorte heeft plaatsgevonden in de buurt, zorgt de buurtvereniging ervoor dat de ooievaar in de tuin wordt geplaatst. We hebben op dit moment maar liefst 2 ooievaars tot onze beschikking.


Verjaardag

Wanneer de jeugd jarig is, zorgt de buurtvereniging ervoor dat deze een kaart van de Buurtvereniging ontvangt.


Speelveld

Het initiatief voor het speelveld komt hoofdzakelijk van de buurtleden Pieter Derks en Jan Willemse. Onder hun leiding is het speelveld geworden waar wij trots op kunnen zijn!


Attenties bij geboorte, huwelijk, ziekte

De attenties die we als buurtvereniging bezorgen wegens ziekte, geboorte of huwelijk worden door Simone Cornelissen verzorgt.


Kascommissie

– Marius Broeren

– Dave Grutters

– Rien van Dijk