Hi! Je kijkt naar de nieuwe website voor onze buurtvereniging. Hier en daar wordt nog gewerkt. Heb je tips of feedback?

Info buurtvereniging ’t neie huukske

Buurtvereniging ’t neie huukske is een actieve buurtvereniging uit het plaatsje Beers in Noord-Brabant, Nederland. Beers hoort bij de gemeente Cuijk, dat in het uiterste noordoosten van de provincie Noord-Brabant ligt bij de bocht naar het westen van de Maas.

’t neie huukske is opgericht op 4 februari 1985. Toen bestond ’t neie huukske nog maar uit 2 straten. Langzaam werd de wijk verder uitgebouwd. Op het kaartje is te zien dat onze buurtvereniging uit de volgende straten bestaat: De Wieken, Maalstoel, Windpeluw, De Vang, Korte Spruit, Het Spoor, de Zandweg en Het Vonder.

Onze buurtvereniging bestaat uit ruim 125 gezinnen. Als buurtvereniging stellen wij ons ten doel de leefbaarheid in onze buurt, in zal zijn culturele en sociale aspecten, te bevorderen door het organiseren van festiviteiten en evenementen in de ruimste zin van het woord.

Onze buurtvereniging heeft ook een eigen speeltuin/speelveld. Dit veld ligt in de hoek tussen de Korte Spruit, Het Spoor en Het Vonder. Op dit veldje zijn aanwezig: speeltuin, voetbalveld, volleybalveld en een tafeltennistafel.

Bestuur

Naam                                                   Functie

Dave Grutters                                  Voorzitter

Nicolai Keijzers                               Penningmeester

Vacature                                           Secretaris

Vacature                                           Bestuurslid

Nancy Brussel                                 Bestuurslid

Jenny van Mil                                  Bestuurslid

Linda van Roij                                 Bestuurslid

Simone Cornelissen                       Bestuurslid


Correspondentieadres:

Buurtvereniging ’t neie huukske

Het Vonder 2

5437 BX BEERS

Email: info@neiehuukske.nl

Comissies

Beers Best

De organisatie van Beers Best bestaat uit een commissie. Deze commissie bestaat uit het bestuur, Igor Keijzers en Remy Claassen.

Deze commissie en vele vrijwilligers uit de buurt nemen een groot deel van Beers Best voor hun rekening. Zonder hen zou de organisatie van Beers Best een zware kluif worden.


Ooievaar

Wanneer er een geboorte heeft plaatsgevonden in de buurt, zorgt Dave Grutters ervoor dat de ooievaar in de tuin wordt geplaatst. Hij heeft op dit moment maar liefst 2 ooievaars tot zijn beschikking.


Verjaardag

Wanneer de jeugd jarig is, zorgt Nancy Brussel ervoor dat deze een kaart van de Buurtvereniging ontvangt.


Speelveld

Het initiatief voor het speelveld komt hoofdzakelijk van de buurtleden Pieter Derks en Jan Willemse. Onder hun leiding is het speelveld geworden waar wij trots op kunnen zijn!


Attenties bij geboorte, huwelijk, ziekte

De attenties die replica horloges we als buurtvereniging bezorgen wegens ziekte, geboorte of huwelijk worden door Simone Cornelissen verzorgt.


Kascommissie

– Marius Broeren

– Piet Derks

– Chantal Oppers