Commissies

Beers Best

De organisatie van Beers Best bestaat uit een commissie. Deze commissie bestaat uit het bestuur, Igor Keijzers en Remy Claassen.

Deze commissie en vele vrijwilligers uit de buurt nemen een groot deel van Beers Best voor hun rekening. Zonder hen zou de organisatie van Beers Best een zware kluif worden.


Ooievaar

Wanneer er een geboorte heeft plaatsgevonden in de buurt, zorgt Dave Grutters ervoor dat de ooievaar in de tuin wordt geplaatst. Hij heeft op dit moment maar liefst 2 ooievaars tot zijn beschikking.


Verjaardag

Wanneer de jeugd jarig is, zorgt Nancy Brussel ervoor dat deze een kaart van de Buurtvereniging ontvangt.


Speelveld

Het initiatief voor het speelveld komt hoofdzakelijk van de buurtleden Pieter Derks en Jan Willemse. Onder hun leiding is het speelveld geworden waar wij trots op kunnen zijn!


Attenties bij geboorte, huwelijk, ziekte

De attenties die we als buurtvereniging bezorgen wegens ziekte, geboorte of huwelijk worden door Simone Cornelissen verzorgt.


Kascommissie

– Marius Broeren

– Piet Derks

– Chantal Oppers