juli 2017

't neie huukske

Buurtdag 2017

Zaterdag 26 augustus 2017 Wat een gezelligheid, voor jong en oud, familiedag én buurtfeest in 1!! Op zaterdag 26 augustus willen we er een gezellige dag voor de hele buurt van maken. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds in volle gang. We organiseren een middag- en een avondprogramma. Men kan zich opgeven voor het middagprogramma, het avondprogramma of voor beide. Middagprogramma: ’s Middags verzamelen we om 15.00 uur op het speelveldje van ’t Neie Huukske. Daar beginnen we met koffie, thee,…

't neie huukske

Beers Best 2017

Wij kijken terug op een geslaagde dag! Beers Best 2017 is goed verlopen. De nieuwe opzet was een succes en met ruim 1500 betalende bezoekers, is het wederom een druk bezocht evenement. Wij willen langs deze weg alle buurtleden die hun steentje bijgedragen hebben aan deze dag, hartelijk danken voor hun inzet!